Péče o krajinu

Realizuji výsadbu alejí a stromořadí, jejich obnovu a údržbu.  

A protože mám rád pořádek, pečuji a obnovuji zanedbané a nevyužívané pozemky.