Arboristika

Provádím komplexní péči o dřeviny rostoucí mimo les, tedy o dřeviny v sídlech a okolní krajině, vše s ohledem na aktuální stav ošetřovaných dřevin, zároveň v návaznosti na standard AOPK ČR, Řez stromů AS02002.

S danou sekcí souvisí i kácení těchto dřevin a následný úklid dřevní hmoty štěpkováním a frézováním pařezů.