Certifikáty

  • ČESKÝ CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA

Jsem držitelem a zároveň zkušebním komisařem Českého Certifikovaného Arboristy.

ČCA je certifikační program, jehož cílem je vytvořit dostatečnou databázi odborníků, kteří splňují základní předpoklady pro vykonávání kvalitní a kvalifikované práce v arboristických disciplínách.