Lesopark Jiřetín pod Jedlovou

17. 11. 2014

V současné době (11/2014) pracuji na realizaci projektu "Lesopark Jiřetín pod Jedlovou".

Řešená plocha (3963 m2) se nachází při okraji obce, jedná se o menší parčík, jehož část funguje jako „letní scéna“ divadla pro děti a navazující pozemek, který není v současné době nijak využíván.

Stávající dřeviny na místě realizace záměru byly zhodnoceny z hlediska provozní bezpečnosti a nevyhovující jedinci byli odstraněni. Hlavní náplní návrhu je vytvořit příjemné místo pro odpočinek, které bude skladbou dřevin i esteticky navazovat na okolí. Celá plocha je nově upravena, je zde vysazeno několik desítek nových dřevin.

Zpět